KONTAKT

Dane firmy:
INQSYS Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B lok. 12
02-677 Warszawa

Numer KRS 0000618609
NIP 734-353-96-47
REGON 364468988
Nr rachunku bankowego
30 1020 1169 0000 8002 0263 7262